قلب جوان یزدی با جت سریع‌السیر به تهران رسید

۲۳:۱۸ - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


فارس نوشت: انتقال قلب جوان 24 ساله یزدی با جت سریع‌السیر به تهران صورت گرفت.


قلب این جوان توسط کارکنان اورژانس و بیمارستان از طریق بالگرد به فرودگاه یزد و با جت سریع‌السیر به تهران منتقل شد تا قلب این جوان از تپش نایستد و در قلب هم‌وطن دیگری بتپد.

17231