چه تعداد اتوبوس الکتریکی در جهان وجود دارد؟

۱۳:۱۹ - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


طبق اطلاعات به دست آمده، از مجموع اتوبوس‌های الکترونیکی موجود در سراسر جهان، اکثر آنها(421هزار دستگاه) در چین است.


اقتصادآنلاین ‌- مهسا نجاتی؛ بر اساس آمار ارائه شده، حدود 425هزار اتوبوس الکترونیکی در جهان وجود دارد که حدود 421هزار از آنها در چین است.

طبق گزارش ارائه شده توسط بلومبرگ، ناوگان اتوبوس‌رانی الکترونیکی جهانی، در سال 2018، به میزان 32 درصد گسترش پیدا کرد که اکثریت این اتوبوس‌های الکترونیکی در خیابان‌های چین به چشم می‌خورد.

این در حالی است که اروپا، تنها 2250 دستگاه اتوبوس الکترونیکی داشت.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا اتوبوس‌های الکترونیکی حائز اهمیت هستند؟ گفتنی است که این وسایل نقلیه عمومی بزرگ و جادار هستند و نسبت به وسایل نقلیه شخصی، از ماندگاری بالاتری برخوردارند. همچنین جایگزین کردن استفاده از اتوبوس‌های الکترونیکی به جای وسایل نقلیه شخصی، سبب کاهش تولید گازهای کلخانه‌ای می‌شود.

در نمودار ارائه شده، تخمین تعداد اتوبوس‌های الکترونیکی در سراسر جهان، از سال 2018 تا 2040 را مشاهده می‌کنید؛