درخواست اسرائيل از لبنان و سازمان ملل: خودتان تونل‌ها را تخریب کنید

۱۰:۲۵ - ۱۶ آذر ۱۳۹۷


اسرائيل از لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خواسته است، راسان تونل‌هایی که به ادعای اسرائيل در درون خاک لبنان و نزدیکی مرز با اسرائيل وجود دارد و از سوی حزب‌الله ایجاد شده است را تخریب کنند.


اسرائيل از ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خواست تونل‌هایی که در مرز لبنان حفر شده است را تخریب کنند.

تل آویو می‌گوید این تونل‌ها که از سوی حزب‌الله حفر شده است، باید از سوی نیروهای لبنانی خراب شوند.

پیشتر فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان تایید کرده بود که در نزدیکی خط آبی مناطق مرزی لبنان و اسرائيل تونل‌هایی وجود دارد.