وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گشوده شد

۰۸:۵۴ - ۲۲ دی ۱۳۹۵


وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، توسط خانواده ایشان گشوده شد.


به گزارش ایسنا، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در وصیت‌نامه‌اش پسر ارشد خود محسن هاشمی را بعنوان وصی خود تعیین و وصایای شرعی خود را مکتوب کرده بودند.

مفاد این وصیت‌نامه به‌زودی اعلام خواهد شد.