ابهام در سقوط تنیس ایران به دسته چهارم/ تصمیم نهایی بعد از جهانی

۰۹:۱۴ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
همه چیز به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۹ در مادرید برمی گردد، جایی که ۱۸ تیم در ۶ گروه سه تیمی با هم به رقابت می پردازند.

فرشاد صفتی مدیر تیم های ملی و کارشناس تنیس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: همه چیز تا اوایل مهر مشخص خواهد شد. آنچه مطرح شده حذف گروه یک و دو و تبدیل آن به زیر گروه و همچنین ادغام تیم های گروه ۳ و ۴ است.

این کارشناس ادامه داد: بنابراین صحبت از سقوط تنیس ایران به دسته چهار آسیا و اقیانوسیه صحت ندارد و باید تا پایان جام جهانی مادرید صبر کنیم.