لحظه انهدام پهپاد متچاوز در بندر ماهشهر

۱۶:۱۰ - ۱۷ آبان ۱۳۹۸