اعتراض شدید یک بیمار به وزیر بهداشت

۱۵:۱۱ - ۲۱ تیر ۱۳۹۸