«سمفونی صلح»

۰۸:۴۳ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸


اراک - ایرنا - سمفونی صلح با مضمون صلح ، جنگ و رهایی و عنوان کتاب شعری است که توسط «حیدر حیدری راد» گردآوری و به چاپ رسیده است.


این کتاب در ۶۷ صفحه با شمارگاه ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰ هزار ریال توسط انتشارات سارینا پژوه به چاپ رسیده است. کتاب حاوی ۳۵ شعر سپید است که با مضمون جنگ، صلح و رهایی در سال ۱۳۹۷ سروده و چاپ شده است. سراینده اشعار این کتاب در مقدمه عنوان کرده که ظهور شخصیت «بابامیر» در نوشته هایش اتفاق مبارکی بوده که به خلق اثر «بابامیر، مقاب از چهره بگیر» انجامیده است و گواهی از یک انسان کامل است که حکم ناجی را دارد. در مجموعه شعر مذکور نیک اندیشی و صلح جویی از صفات بارز انسانی عنوان شده و سمفونی صلح کوشیده که ضمن آرایه های هنری به عرصه عرفان نیم نگاهی داشته باشد. پرداختن به این نوع هنر باعث رهایی بشر از تشویش ها و دل نگرانی ها شده و مفاهیم صلح و عدالت را با نگاهی نو بازتعریف می کند. رقص پرچم، باد صبا، رهایی، نوای سحر، ساعر صلح، دختر زمین، آرزوی مرگ، چرخش دوران و خواب زمستانی از جمله سروده های این مجموعه است. ۶۰۱۳