«کهن الگوهای هرمزگان»

۰۹:۰۹ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸


بندرعباس-ایرنا- کتاب «کهن الگوهای هرمزگان» را علی محمد پشت دار، سهراب سعیدی و محبوبه اسماعیلی به تالیف درآورده اند که در ۱۲۰ صفحه و شمارگان یک هزار نسخه منتشر و توسط انتشارات اسماعیلیان به چاپ رسیده است .


دیگر آثار علی محمد پشت دار شامل، تصویرگری خواجو با شگرد ایهام، ترک تصریح در شاهنامه، گفتاری در فصاحت و بلاغت، قصه گویی و نمایش خلاق، آیین نگارش و ویرایش۲ و تعریض یا کنایه در نامه باستان است. اثرهای به چاپ رسیده از سهراب سعیدی نویسنده اهل میناب نیز، رخش بی سوار ادبیات عاشورایی مردم هرمزگان، گنبد گوهرنگار، چون پرند نیلگون، عزا در هرمزگان، نوحه گویان بی دیوان، چی چی کای بپ گپو و چی چی کای مم گپو می باشد. همچنین کتاب هایی شامل، اقلیم بومی در شعر معاصر هرمزگان، آشپزخانه سنتی هرمزگان، خبری در راه است، مراعات بی نظیر، راز شب و تو اتفاق نیفتاده ای نمیفهمی! از محبوبه اسماعیلی منتشر شده است. بخشی از کتاب در باور مردم هرمزگان موجودات وهمی بد یمن و خبیث هم وجود دارد که عبارتند از: دیو، درونج، گوش گلیمی، غول، جهله پهلو، جهله به گند، مهدیسما، ام الداس، غراب جنون، جهله به گند، بپ دریا، دختر دریا و سیحر. این موجودات که تعدادشان نسبت به موجودات مهربان نیز بیشتر است بسیار بی رحم و خشن هستند و در اساطیر و داستان های هرمزگان همیشه نقششان منفی است. از منظر شکل ظاهر بسیار زشت و خشن و دشمن دیرینه آدمی اند و دیو هیکلی تنومند با قلبی بی رحم و رفتاری خطرناک دارد. در باور و نگاه مردم دیو مظهر بدی و شر و مروج قدرت های اهریمنی است و خطر آن به مراتب بیشتر از جن و پری است. دیوها در ادبیات چهره منفوری دارند و مهدیسما نیز دارای شخصیتی خیالی و اساطیری است و کار این موجود خیالی آزمایش دل و جرات جوانان و مردمان است. ۹۹۴۴ /۶۰۴