علت نبود خوابگاه در دانشگاه علمی کاربردی چیست؟

۱۸:۰۳ - ۲۱ تیر ۱۳۹۸

احمدرضا پیش بین مدیر کل حوزه ریاست و پاسخگویی به شکایات و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ، با اشاره به نداشتن خوابگاه دانشجویی دانشگاه علمی کابردی، اظهار کرد: به دلیل اینکه مراکز علمی کاربردی خصوصی هستند و تعداد ۶۰۰ دانشگاه در سراسر کشور وجود دارد، دانشجویان این دانشگاه نیاز به خوابگاه ندارد.

گستردگی دانشگاه علت نداشتن خوابگاه دانشجویی وی ادامه داد: به دلیل گسترده بودن دانشگاه علمی کاربردی برای افراد صرف نمی‌کند که به خوابگاه بروند؛ عموما فاصله بین محل اسکان و تحصیل دانشجویان کم است و نیاز به ماندن در خوابگاه ندارند.

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور ادامه داد: بیش از ۸۰۰ رشته خاص در دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تدوین و تصویب شده است که این رشته‌ها هرچند سال یک بار مورد بازنگری مجدد قرار می‌گیرند و قانون گذار اجازه تعریف رشته‌های جدید، خاص و تخصصی را به دانشگاه علمی کاربردی داده است.

توسعه مراکز بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی پیش بین با بیان اینکه مراکز بین المللی دانشگاه جامع توسعه می‌یابند، اظهار کرد: به دنبال ایجاد مراکز دانشگاهی در کشور‌های منطقه و همسایگان ایران اسلامی هستیم؛ توسعه همکاری‌های بین المللی در خصوص آموزش‌های مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی در دستور کار واقع شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه افزایش رشته‌های کاردانی را یک سیاست این دانشگاه دانست و یادآوری کرد: این دانشگاه به دنبال تغییرات آموزشی و سیاست‌های جدید است که در آن محدود کردن رشته‌های کارشناسی و افزایش رشته‌های کاردانی به عنوان یک اولویت در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.