تمام کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شده اند

۲۲:۵۵ - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

گزارش ، حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به آزادی تعدادی از کارگران هفت تپه که بازداشت شده بودند گفت: همه این افراد آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست.