مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران چیست؟

۰۳:۰۳ - ۸ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار ، همه ما با واژه پاپوش آشنا هستیم و می‌دانیم مطرح کردن داستانی غیر واقعی اگر به قصد ضربه زدن به یک فرد باشد کاری غیرقانونی است، اما باید بدانیم که مجازات درست کردن پاپوش برای دیگران چیست.

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۶۹۹ مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران مطرح شده است.

بر اساس این ماده قانونی هرکس عالماً و عامداً به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافتن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام به او شود را بدون اجازه و اطلاع شخص در منزل، محل کسب یا جیب فرد قرار دهد برای او پاپوش درست کرده و باید مجازات قانونی را طی کند.

اگر جرم پاپوش برای فرد محرز شود او به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

از آنجا که درست کردن پاپوش برای دیگری می‌تواند مشکلات متعددی را درست کند قانون‌گذار از این موضوع به راحتی نگذشته و حتی تا سه سال حبس را برای فرد در نظر گرفته است.